Cashflow

Behoor jij tot een van deze vijf cashflow-gevoelige sectoren?

December 27, 2022
4 min read

Om direct met de deur in huis te vallen; van alle financiële KPI’s is cash flow de meest prestatiegerichte. Je hebt vast en zeker al gehoord van de uitspraak “Cash is king”. Hoewel we niet echt fan zijn van deze uitdrukking, benadrukt het wel de essentie. Cash is namelijk de brandstof van elke onderneming. Bedrijven gaan niet failliet door te weinig winst, maar door gebrek aan cash om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Denk maar aan toonaangevende bedrijven zoals Uber, Tesla & Spotify die nog nooit een dag winst hebben gedraaid maar toch geld voldoende hebben om de salarissen te betalen, materialen te kopen, huur te betalen, etc…

“The more a business owner knows about  her cash flow, the more empowered she becomes.”
— Nick Chandi, ForwardAI CEO

Elke onderneming doet er dus goed aan om de kasstroom te kennen. Toch is het voor de ene belangrijker om vooruit te kijken dan de andere. Redenen hiervoor zijn vaak het type onderneming of het soort diensten of producten die ze leveren. De volgende 5 sectoren zijn genoodzaakt om hun cashflow op de voet te volgen. Zij besteden  voldoende tijd om een accuraat beeld te scheppen van hun toekomstige cashflowpositie aan de hand van een cashflow prognose.

Marketing Agencies

Agencies zijn project verkopende organisaties die je kan inschakelen voor specifieke doeleinden. Van recurrente tot grote eenmalige opdrachten. Cashflow management is voor hen voornamelijk belangrijk omwille van de volgende twee redenen:

  • Het voorfinancieren van geleverde diensten alvorens ze daadwerkelijk kunnen facturerenna oplevering. Dit zorgt ervoor dat ze nauwkeurig willen weten of ze gedurende het project voldoende cash ter beschikking hebben om tijdig aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
  • De haalbaarheid meten van grote projecten. Vaak moeten agencies eerst in hun cashflow duiken vóór ze grotere projecten aannemen. Zoals daarnet aangegeven, is voorfinancieren noodzakelijk en bij grote projecten kan dit een belangrijke impact hebben op de beschikbare cash. Niet alleen bij aanvang, maar bijvoorbeeld na enkele maanden in het project.  Hierop anticiperen is dus van cruciaal belang om geen resources te verspillen en betalingen moeten goed opgevolgd. Timing is belangrijk. Juist daarom hechten agencies veel belang aan een zo accuraat mogelijke cashflow prognose van de komende twaalf maanden. Om de periode van voorfinanciering zo klein mogelijk te houden werken agencies met voorafbetalingen, voorschotten of schijven.

Staffing & consultancy

Sommige staffing agencies fungeren als tussenpersoon of broker om de juiste werkkrachten te plaatsen Anderen beschikken over interne werkkrachten die ze kunnen aanleveren. Dit is heel cashflow intensief aangezien hun interne werknemers vaak binnen binnen 30 dagen betaald moeten worden terwijl ze zelf pas na 60 tot 90 dagen betaald worden. Je kan dit probleem op verschillende manieren aanpakken, maar cashflow prognoses zijn voor elke staffing agency hoogst noodzakelijk. Consultancy bedrijven die mensen op de payroll aannemen en ze dan doorverhuren aan klanten kampen ook met dit probleem.

Bouwbedrijven

De bouwsector is een vreemde eend in de bijt wanneer  het aankomt op cashflow. Vaak zijnbouwbedrijven te voorzichtig met het aannemen van projecten:enerzijds gaat het om grote bedragen, anderzijds beschikken ze niet altijd over de juiste inzichten betreffende hun toekomstige cashflow. Toch zijn bouwbedrijven vaak zeer kapitaalkrachtig en kunnen door een goede kasplanning meer projecten aan dan dat ze initieel denken. Kleinere of minder kapitaalkrachtige spelers binnen de sector daarentegen, moeten net voorzichtig zijn en willen daarom het risico correct inschatten.

Sectoren met voorraadbeheer

Te veel voorraad kan leiden tot cashflow-issues. Enerzijds omdat bedrijven deze goederen moeten voorfinancieren, anderzijds omdat ook het werkkapitaal sterk wordt beïnvloed. Hoewel ze gerelateerd zijn, zijn werkkapitaal en cashflow niet hetzelfde. Daar waar cashflow draait om de geldstromen (inkomsten en uitgaven) in een bepaalde periode, omvat het begrip werkkapitaal meer dan alleen cash. Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) op de balans van de onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden).

Werkkapitaal is nodig om een onderneming op korte termijn te laten draaien en noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. De naam zegt het al, het is kapitaal om mee te werken. Er is liquiditeit nodig om bijvoorbeeld voorraden, salarissen en rekeningen te betalen. Als het geld vastzit in het werkkapitaal, kan dit tot problemen leiden bij het betalen van bijvoorbeeld leveranciers of het uitkeren van salarissen. Juist daarom zijn cashflow en voorraadbeheer van cruciaal belang.

Softwarebedrijven

Software bedrijven, zoals bijvoorbeeld SaaS, hebben externe financiering in hun DNA. Dit komt omdat ze vooral in de toekomst veel waarde creëren. Om deze te realiseren, moet er vanaf de start intensief geïnvesteerd worden. Denk aan de kapitaalsverhoging van Showpad van 70 miljoen euro in 2019 of de recente investeringsronde van Deliverect (65 miljoen euro). Deze financieringsfases kregen zelf een naam van pre-seed tot series B. Voor dit soort bedrijven is de runway de belangrijkste KPI. Runway is de hoeveelheid tijd die je hebt om te overleven zonder enige inkomsten. Om deze te berekenen moeten ze hun huidige cashpositie en burn rate op de voet volgen. Burn rate is het bedrag dat je “verliest” als je geen inkomsten hebt.

Runway = beschikbare cash / burn rate

Een goede cashflow prognose is dus van cruciaal belang om in te schatten wanneer ze een nieuwe financieringsronde moeten voorbereiden.

Hoewel de data voor een goede cashflowprognose voor elke ondernemer binnen handbereik ligt, doen velen deze oefening nog manueel in Excel of wachten ze op de proactiviteit van hun boekhouder.

Cashplannr helpt ondernemers om deze cashflow forecasting oefening te automatiseren door de koppeling te maken met je boekhoudprogramma, bank en CRM.  

Checklist

20 Best Practices Checklist voor een optimale Cashflow

Doe de test! Doorloop de 20 initiatieven en bekijk wat jezelf nog kan ondernemen. Hoeveel scoor jij?
  • Een aantal quick wins die je vandaag nog kan hanteren.
  • 20 praktische best practices om het uiterste uit de kan te halen.
  • Test jezelf met een score op 39.
  • Ontdek waar jij nog kan verbeteren. 
Download hier
Wil je graag zelf een real-time overzicht van je financiële toekomst? Automatiseer je cashflow dan eenvoudig in 3 stappen met Cashplannr. Start de koppeling met je bank en ontdek je eigen volautomatische cashflow forecast. 
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Similar posts

Automatiseer je cash flow, kijk in de toekomt en simuleer vooraleer je beslist.

  1. 7 dagen free trial
  2. No credit card required
  3. Set-up minder dan 5 minuten
Probeer gratis