Door Cashplannr kunnen we onze investeringen beter plannen in de toekomst zodat we een verdere groei kunnen garanderen.

Frank Hamerlinck
CEO
Cashplannr geeft ons een 360° overzicht van onze huidige maar vooral toekomstige kaspositie.

Over TrustBuilder

TrustBuilder is een software scale-up die zich specialiseert in Identity and Access Management (IAM). Ze maken het leven van consumenten makkelijker wanneer ze toegang willen tot toepassingen of websites. Tegelijk garanderen ze een waterdichte beveiliging. Bij TrustBuilder gaan gebruiksgemak en veiligheid hand in hand.  

Waarom is cashflow zo balangrijk? 

Net zoals andere bedrijven in deze groeifase is er voldoende werkkapitaal nodig om aan de dagelijkse verplichtingen te voldoen. Dit kapitaal wordt voornamelijk bepaald door de inkomsten aan productlicenties en diensten, meestal aangevuld door externe kapitaalverschaffers. Een duidelijk overzicht van deze gecombineerde geldstromen laat toe om investeringen in mensen en kennis correct in te plannen.

Indien we de inkomsten en uitgaven niet goed op elkaar afstemmen en de cash planning niet goed zit, houdt dat risico’s in. Die kunnen zelfs de operationele stabiliteit van het bedrijf in gevaar brengen. Het kan namelijk perfect voorkomen dat een bedrijf op langere termijn (bijvoorbeeld op jaarbasis) voldoende inkomsten genereert, maar de facturen of lonen op korte termijn niet kan betalen. Gelukkig is dat bij TrustBuilder nog niet het geval geweest, en we zijn ook niet van plan dat te laten gebeuren, dankzij een goede cash planning.

Voor een jong, sterke groeiend bedrijf is cash planning een moeilijke oefening. Je moet correct je groei inschatten op basis van omzet waar je zeker van bent, en de extra omzet die je nog verwacht. Daarnaast moet je evengoed de investeringen berekenen en inplannen.  

Het cruciale element van een goede cash planning bestaat daarom enerzijds uit het correct interpreteren van onze historische gegevens (het kunnen inschatten van bestaande terugkerende kosten en inkomsten) anderzijds ook uit het omgaan met verschillende scenario's. Die scenario’s worden ondersteund door feitelijke gegevens, zoals een concrete sales pipeline, mogelijke kapitaalrondes, subsidies of team uitbreidingen. Op die manier kunnen verschillende scenario’s uitgewerkt worden en kan er een correcte inschatting gebeuren.

Hoe helpt Cashplannr hierbij? 

Cashplannr geeft ons een 360° overzicht van onze huidige maar vooral toekomstige kaspositie. Op deze manier kunnen we onze investeringen beter plannen in de toekomst zodat we een verdere groei kunnen garanderen.

Learn more

Similar case studies

Abstract customers share how they manage design systems, scale design operations, and collaborate cross-functionally.

Automatiseer je cash flow, kijk in de toekomt en simuleer vooraleer je beslist.

  1. 7 dagen free trial
  2. No credit card required
  3. Set-up minder dan 5 minuten
Probeer gratis